Cricket er en bat-and-ball lagidrett. Mange varianter finnes, med sin mest populære form spilles på en oval utendørs arena kjent som en cricket-feltet i midten av noe som er en rektangulær 22-yard (20.12 m) lang pitch som er fokus for spillet. Et spill (eller kamp) er omstridt mellom to lag av elleve spillere hver. Ett team flaggermus, prøver å score så mange kjører som mulig mens det andre laget boller og felt, prøver å avfeie batsmen og dermed begrense runs av vatt team. En kjøre scores av den slående batsman treffer ballen med hans balltre, kjøre til den motsatte enden av banen og berøre det press der uten å bli avvist. Lagene veksler mellom batting og fielding på slutten av en omganger.

Kilde: CricketWikipedia