Social Network

Subscribe to RSS Feed

Et sosialt nettverk er en sosial struktur består av enkeltpersoner (eller organisasjoner) som kalles "noder", som er bundet (forbundet) i en eller flere bestemte typer uavhengighet, for eksempel vennskap, slektskap, felles interesse, økonomisk utveksling, misliker, seksuell relasjoner, eller forhold av tro, kunnskap eller prestisje. Sosial nettverksanalyse visninger sosiale relasjoner i form av nettverk teori som består av noder og slips (også kalt kanter, koblinger eller koblinger). Noder er de enkelte aktører innenfor nettverkene, og båndene er relasjonene mellom aktørene. De resulterende grafiske baserte strukturer er ofte meget komplekse. Det kan være mange slags bånd mellom nodene. Forskning på en rekke fagområder har vist at sosiale nettverk opererer på mange nivåer, fra familier opp til nivået av nasjoner, og spiller en avgjørende rolle i å bestemme hvordan problemer er løst, organisasjoner blir drevet, og i hvilken grad individer lykkes i å nå sine mål.

Kilde: Social NetworkWikipedia